Xiao Lu's works "Dialogue" ,"Polar", "Coil" are on display at Lillehammer Art Museum, Norway.

2022-07-31 00:43 0

674A48D1-B72B-4476-8DB2-CA651E2FCC6AIMG_3918.jpeg


The exhibition "Stepping Out ! Female Identities in Chinese Contemporary Art" held at the Lillehammer Museum of Art, Norway, opened at 13 May, 2022. Xiao Lu's works "Dialogue" performance video (1989), "Polar" performance video (2016), "Coil" performance video (2018), are currently on display.

Main curators: Nils ohlsen, Christina penetsdorfer

Co curators: Feng Boyi, Liu Xi

Artists: Wen Hui、Lin Tianmiao、Xiao Lu、Yin Xiuzhen、He Chengyao、Yu Hong、Xing Danwen、Cui Xiuwen、Xiang Jing、Bu Hua、Peng Wei、Tao Aimin、Chen Qiulin、Li Xinmo、Cao Fei、Sun Shaokun、Ma qiusha、Geng Xue、Hu Yinping、Fan Xi、Luo Yang、Liu Xi、 Cao Yu、Chen Zhe、Tong Wenmin、Liang Xiu.

Opening: 13 May, 2022.

Exhibition: 14 May - 16 October, 2022.


280605632_341992228026720_3642487465503283359_n.jpg


The exhibition will also be shown in Kunstforeningen Gl Strand in Copenhagen (December 1, 2022–March 12, 2023) in Denmark and Museum der Moderne in Salzburg ( April 4–July 2, 2023 ) in Austria.


280662686_341992254693384_5852514847484615169_n.jpg


"Stepping Out! Female Identities in Chinese Contemporary Art" exhibition website: 

https://eng.lillehammerkunstmuseum.no/exhibitions/stepping-out?fbclid=IwAR2SxJ3G8y9Q39cV4AAkQJWKuI-yioGN6Ghm42yLIcr014YlDKb_rGdG23o


54428EE8-758F-45EA-956C-8DA88F93567EIMG_3928.jpeg


 "Stepping Out! Female Identities in Chinese Contemporary Art" exhibition catalogue 

https://www.hatjecantz.de/stepping-out-8202-1.html?fbclid=IwAR2H1vxXAkNvWVdaw11aPy0YXYf1ffBNIBBDUOg64MJJ4gFkb9lH3_S5Nzk