Guan Kan: Thinking with Contemporary Chinese Art Online

2021-05-19 00:06 0

186453531_120483780177567_1812388486041020058_n 2.jpg


Guan Kan: Thinking with Conemporary Chinese Art Online

Zoom meeting

Time: 2021.5.14 - 6.17, 18:15pm (Beijing time)

Organizer: Design School of UWA "Guan Kan: Thinking with Conemporary Chinese Art"

Organizing Team: Darren Jorgensen; Xiang Chengmei; Sarn Beard

Special Appreciation: Zhang Fang

Speaking: 

Wang Qingsong ( 14 May );  Xiao Lu ( 20 May );  Shen Shaomin ( 27 May);  He Yunchang ( 5 June);  Li Xinmo ( 11 June); Li Xianting ( 17 June).

 

Website: http://www.guankanjoumal.art